Pełne barwne


Coral 1-14

Różowawe docieplenie, czerwieńsze niż seria 81.

 

Filtry dostępne w wersjach: Coral 1, Coral 2, Coral 3, Coral 4, Coral 5, Coral 6, Coral 7, Coral 8, Coral 9, Coral 10, Coral 11, Coral 12, Coral 13 oraz Coral 14.

 

Filtry dostępne w systemach: 100 (100x150mm).


  Produkt
  Produkt
  Produkt
  Produkt
  Produkt
  Produkt
  Produkt
  Produkt
  Produkt
  Produkt
  Produkt
  Produkt
  Produkt
  Produkt

Brak plików video.


Brak plików.